Faster, Higher, Stronger
 
Strong, it is twice as strong as aluminum, but only 60% heavier and as strong as steel, but 45% lighter.  Titanium has the highest strength/weight ratio of all industrial metals. High wear resistance or scratch resistance (Mohs hardness), which is of Titanium 6, of steel 4 and of aluminum 3 (scale 0-10). Corrosion resistant to thin, tough oxide skin without weak spots and very resistant to slit and tension corrosion.
 
Titanium is recognized for its high strength-to-weight ratio. It is a strong metal with low density that is quite ductile. Ductility is a measure of a material’s ability to undergo significant plastic deformation before rupture or breaking.
The specific strength is a material’s strength divided by its density. It is also known as the strength-to-weight ratio.
Commercially pure grades of titanium have ultimate tensile strength of about 434 MPa (63,000 psi), equal to that of common, low-grade steel alloys, but are less dense. Titanium is 60% denser than aluminium, but more than twice as strong as the most commonly used aluminium alloy.

           De voordelen van titanium:

  • Sterk, het is twee keer zo sterk als aluminium, maar slechts 60% zwaarder en zo sterk als staal, maar wel 45% lichter. Gelegerd titanium grade 5 is nog veel sterker.
  • Licht, soortelijk gewicht van titanium is 4,5 kg per dm3, bijna de helft lichter dan staal dat een soortelijk gewicht 7,9 kg per dm3 Dus een gunstige gewicht/sterkte verhouding. Titanium heeft de hoogste sterkte/gewichtsverhouding van alle industriële metalen.
  • Hoge Slijtvastheid of krasvastheid (Mohs hardheid), die is van Titaan 6, van staal 4 en van aluminium 3 (schaal 0-10).
  • corrosiebestendig door een dunne, taaie oxidehuid zonder zwakke plekken, ongevoelig voor putcorrosie en zeer goed bestand tegen spleet- en spanningscorrosie
  • Duurzaam, onderhoudsvrij, eindeloos recyclebaar
Titanium staat bekend om zijn hoge sterkte-gewichtsverhouding. Het is een sterk metaal met een lage dichtheid dat vrij vervormbaar is. Vervormbaarheid is een maat voor het vermogen van een materiaal om aanzienlijke plastische vervorming ondergaan voordat breuken ontstaan of het breekt. 

De specifieke sterkte is de sterkte van een materiaal gedeeld door zijn dichtheid. Het is ook bekend als de sterkte-gewichtsverhouding. 

Commercieel  titanium heeft een uiteindelijke treksterkte van ongeveer 434 MPa (63.000 psi), gelijk aan die van gewone, laagwaardige staallegeringen, maar zijn minder dicht. Titanium is 60% dichter dan aluminium, maar meer dan twee keer zo sterk als de meest gebruikte aluminiumlegering.